НачалоЗащитени видове

ДПП Витоша | Защитени видове

Храсталачна глушина - Vicia dumetorum L.
 
Червена липа - Tilia rubra DC.
 
Червенодръжково шапиче - Alchemilla erythropoda Juz.