НачалоЗащитени видове

ДПП Витоша | Защитени видове

Алпийски дифазиаструм - Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub
 
Алпийски повет - Clematis alpina (L.) Mill.
 
Балканска брашнеста иглика - Primula farinosa subsp.exiqua (Vel.)
 
предишна страница 1 | 2 | 326 | 27 следваща страница