НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

17.06.2024 - 140 години Организирано ловно движение

Д-р инж. Мирослав Маринов, зам.-министър на земеделието и храните,  инж. Росен Райчев, зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите присъстваха на Общото отчетно събрание на Съюза на ловците и риболовците през 2024 г. по повод отбелязването на 140 години от началото на организираното ловно движение. 

Това е най-голямата природозащитна организация в България, в която членуват над 130 000 ловци и обединява близо 140 сдружения  от почти всички градове в страната. Мероприятието се състоя в гр. Велико Търново, защото там през 1884 г. е основавано първото ловно дружество.

„Повече от всякога е необходимо да продължим да работим заедно за устойчивото развитие на ловното движение в България. Това можем да постигнем само,  когато сме заедно и обединени. Така ще можем да гарантираме, че бъдещите поколения ще имат възможността да се любуват на богатата ни природа и да продължат традициите, които сме наследили“, каза в своето приветствие към присъстващите д-р инж. Мирослав Маринов.

Инж. Росен Райчев поздрави Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, което през всичките тези години неуморно работи за развитието и популяризирането на ловния спорт у нас.