НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.06.2024 - ДЕЦА ВЛЯЗОХА В РОЛЯТА НА „ЛЕСОВЪДИ“, ЗА ДА СПАСЯВАТ ГОРА ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Съвместна инициатива на служители от Северозападно държавно предприятие-Враца и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ се проведе на 6 юни в гората над туристическата хижа в града. Деца от първи клас, възпитаници на занималня „Мечта“, се включиха с голямо желание в няколко авторски занимания по „Горска педагогика“ на служителите от предприятието и парка. Целта на заниманията бе да тества новите игри, чиито фокус е свързан с природни бедствия, като пожари и ледоломи, и да проследи какви адекватни мерки биха взели подрастващите, влезнали в обувките на „лесовъди“.

В хода на заниманията децата бяха запознати с професията на лесовъда, те се потопиха в необятния животински свят и научиха любопитни факти за различни горски обитатели.

В първата игра „Спечели своето съкровище“ бе необходимо децата да проявят своята бърза мисъл, за да отговорят правилно на въпроси, свързани с предотвратяването на пожари, както и с поведението на животните и хората при възникване на огнената стихия. За целите на играта бяха подготвени „тайни торбички“, в които бяха поставени бонбони и „съкровищата“, които бяха намерили в гората – шишарки, клонки, билки и др. С помощта на въженце, децата трябваше да преминат с придърпване 10 възела, за да достигнат до „съкровището“ в торбичките. При всеки верен отговор, детето преминаваше на следващия възел.

Във втората игра „Горски решения“ първокласници имаха за задача да влезнат в  ролята на лесовъди, за да изберат различни възможности за спасяване на гората, след опожаряване и да „приложат“ предложените адекватни мерки за справяне с последващите процеси в гората, които биха могли да доведат до нейното загиване.

Третата игра „Горски театър – ледолом“ също предизвика интерес у подрастващите. В заниманието децата приеха различни роли – на различни дървесни видове – бор, дъб или ела.  С помощта на тежести децата придобиха представа, как под влияние на различни природни процеси – вятър, сняг, дъжд, дърветата могат да бъдат повалени.  В разиграния театър бе поставен акцент за значението на лесовъдите в тяхната работа по възстановяване на гората от този вид природно бедствие.

В края на горските занимания децата получиха подаръци от служителите на СЗДП и ПП“Врачански Балкан“.