НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.06.2024 - ДЛС- Тополовград с уроци за децата в "Горска класна стая"

В рамките на кампанията „Горска класна стая“ на МЗХ и ИАГ, Държавно ловно стопанство - Тополовград проведе образователно събитие с участието на деца и горски служители. Основната тема в инициативата бяха особеностите на професията „лесовъд“ и разнообразните дейности на ловното стопанство.

По време на събитието, горските служители представиха на децата значимостта и отговорностите на лесовъда в опазването и управлението на горските територии. Децата научиха за процесите на залесяване, поддържане на здравето на горите, както и за важността на устойчивото управление на горските ресурси. Служителите разказаха и за различните методи за наблюдение и контрол на горските екосистеми, които се прилагат в ежедневната им работа.

Една от най-вълнуващите части на деня беше практическата демонстрация на маркирането на дървета за сеч и измерването на диаметрите им с помощта на специализирани инструменти. Децата имаха възможност сами да използват клупа и да усетят какво е да бъдат част от професията лесовъд. 

Ловното стопанство представи и своята роля в опазването на дивеча и биоразнообразието. Децата се запознаха с различните видове дивеч, които обитават горските територии, и научиха за усилията на стопанството в поддържането на популациите и осигуряването на подходящи условия за тяхното развитие.