НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.06.2024 - Горска класна стая в разсадника на ДГС Гурково

В горския разсадник на ТП "ДГС Гурково" се проведе образователна беседа с ученици от IV и V клас на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Николаево. "Горската класна стая" имаше за цел да запознае децата с важната роля на лесовъда и различните дейности на горското стопанство.

По време на събитието, учениците научиха за процеса на производство на фиданки, събирането на семена, залесяванията, както и за опазването и контрола на горските територии. Директорът на стопанството, инж. Калин Николов, показа нагледно метода за маркиране на дървета за сеч. Той предостави на децата възможността самостоятелно да измерят диаметрите на различни дървета с помощта на клупа, което предизвика голям интерес и ентусиазъм сред младите участници.

Освен това, инж. Николов демонстрира на учениците как се определя възрастта на дърветата чрез годишните пръстени, използвайки проба от дървесен вид бук. Това практическо занимание помогна на децата да разберат значението на годишните пръстени и тяхната роля в изучаването на дърветата и горската екология.

Събитието беше изключително ползотворно и вдъхновяващо за младите природолюбители, които си тръгнаха от разсадника с нови знания и повишено внимание към природата и опазването на горите.