НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.06.2024 - Бъдещи лесовъди от гр. Кърджали в „Горска класна стая“ с експерти от РДГ-Кърджали, ЛЗС-Пловдив и ДЛС-Женда

Горски педагози и лесовъди от Регионална дирекция по горите гр. Кърджали, Лесозащитна станция гр. Пловдив и Държавно ловно стопанство „Женда” гр. Кърджали проведоха открит урок на тема „Съхнене в иглолистните гори” с 15 ученика от 8-ми и 9-ти клас на Професионална гимназия  по селско и горско стопанство гр. Кърджали, специалност  „Горско и ловно стопанство”. Мероприятието е част от инициативата „Горска класна стая”

Събитието се проведе в землището на гр. Кърджали в съхнеща черборова култура. Целта бе бъдещите лесовъди да се запознат с причините за съхненето в боровите гори, характерните симптоми на гъбните заболяванията, както и методите за извеждане на санитарни сечи. Учениците практически определиха степента на увреждане на заболялата култура, работиха със специализирани инструменти за маркиране, като контролна горска марка, клупа и други. Запознаха се с лесовъдската документация.

По време на практиката бе направена и демонстрация с дрон, който все повече навлиза в работата на лесовъдите.