НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.05.2024 - Лесовъди, еколози и представители на бизнеса прилагат екологосъобразни практики в горите

Обучение за прилагане на Саарландския метод се проведе в Югоизточно държавно предприятие, на територията на Държавно горско стопанство - Кости и Държавно горско стопанство - Царево. Лектор на проявата е д-р инж. Мартин Борисов, водещ лесовъд за метода в страната ни. 

Целта на проведеното обучение за прилагането на екологосъобразната практика е да бъде разширен обхвата на експертите, запознати с прилагането на метода, утвърден в страни като Франция и Германия като изцяло екологичен и в същото време водещ до постигане на високи икономически резултати.

Събитието се организира като част от проект „Земите и горите на орела“, като за първи път в обученията участват освен лесовъди от Изпълнителна агенция по горите и Югоизточно и Североизточно държавни предприятия и представители на други институции и неправителствени организации, както и от дървопреработващи компании. 

Прилагането на Саарландския метод у нас също има вече десетилетна история като пример как може да бъде стопанисван горският ресурс така, че гората да изпълни всички свои функции, включително производство на висококачествена дървесина с минимални средства при спазване на високи стандарти за опазване на природата.