НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

15.04.2024 - Служителите от РГД-София за извършили 400 проверки за миналата седмица

Служители от Регионална дирекция по горите – София за миналата седмица са извършили близо 400 проверки по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и приложимата нормативна уредба в териториалния обхват на дирекцията.

Проверени са общо: 26 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 100 обекта за добив на дървесина, 158 превозни средства, транспортиращи дървесина и над 120 други. Съставени са 7 акта за установени административни нарушения по Закона за горите, 5 констативни протокола - един с неизвестен извършител и 4 с известен.

Миналата седмица горските инспектори са установили сеч на общо 124 немаркирани дървета в два подотдела на държавна горска територия в землището на  село Литаково, община Ботевград. Незаконно добитата дървесина е в размер на 11 плътни кубически метра. Съставени са констативни протоколи. Работата по случая продължава.

Аналогични са и следващите два случая. Първият е в землището на село Бели Искър, община Самоков. Там проверяващите  установяват незаконен добив на 7 броя дървета от смърч, в размер на 6 плътни кубически метра, като за насаждението няма издадено позволително за сеч. Съставен е констативен протокол. Работата по случая продължава.

В землището на село Лесков дол, община Своге, общинска горска територия, е установена сеч на 13 броя немаркирани дървета, в размер на 8 плътни кубически метра, като за подотдела няма издадено позволително за сеч. Съставен е акт по ЗГ.

В частен двор в село Пауново, община Ихтиман е установено съхранение на 8 пространствени кубически метра дърва за огрев от зимен дъб, немаркирани и непридружени с превозен билет. По случая  е съставен акт за установено нарушение по Закона за горите. Дървесината е задържана.

През изминалата седмица на в териториалния обхват на Държавно горско стопанство - Етрополе е регистриран и потушен един горски пожар - низов, широколистна гора на площ от 300 дка.