НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

15.04.2024 - Горски инспектори от РДГ-Пловдив са констатирали незаконна сеч на 134 дървета в Пловдивско

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Пловдив са констатирали при рутинна проверка в неделя незаконна сеч на общо 134 броя дървета от видовете бял бор, черен бор и бук в землището на село Скобелево, община Родопи, в териториалния обхват на Държавно ловно стопанство - Тракия. Проверяващите са установили, че е извършен незаконен добив на немаркирани дървета в два обекта за дърводобив - държавна горска територия, за които има издадено редовно позволително за сеч. В имот, собственост на частни физически лица е установено и  сеч на маркирани и немаркирани дървета, без редовно издадено позволително за сеч. По време на проверката, инспектиращите са установили и лицата, извършващи сечта на дърветата, като пъновете на немаркираните дървета са били покрити с пръст и клони. 

За установените административни нарушения по Закона за горите е потърсено съдействие от органите на МВР. Нарушителите, извършващи сечта са задържани от органите на РУ – Стамболийски и е образувано бързо производство. Служителите от РДГ-Пловдив са съставили 8 акта по ЗГ и са задържали два  бензиномоторни триона и  незаконно добитата  дървесина в размер на общо 57 пространствени кубически метра технологична дървесина и дърва. Сечта в подотделите държавна горска територия е спряна за срок от 3 дни.

Работата по случая продължава.