НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.04.2024 - Занимателни уроци по горска педагогика проведоха лесовъди от РДГ Ловеч, съвместно с ЛЗС София

Горски педагози от Регионална дирекция по горите - Ловеч и Лесозащитна станция гр. София проведоха занимания с деца на различни възрасти от Професионална гимназия по инономика, търговия и услуги гр. Ловеч, Център за специална образователна подкрепа “Васил Левски” гр. Ловеч, Детска градина “Радост” гр. Ловеч и Младежки информационно-консултантски център гр. Ловеч.

Малчуганите научиха интересни факти за живота на горските обитатели, за природните феномени и гората. Част от заниманията преминаха под формата на отборни игри, свързани с лесовъдската професия. С част от децата бяха залесени над 20 бр. дръвчета, а над 300 бр. бяха подарени на гражданите. Всяка една среща беше изпълнена с детско любопитство и радост от получените подаръци - ръчно направени бухалчета от природни материали, фиданки от люляк, дървени медальони и книжки под заглавието “Приказка за гората”.