НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.04.2024 - Залесяване в землището на село Баня

Служители от Регионална дирекция по горите-Пловдив, Държавно горско стопанство - Карлово и служители от завод „СКФ Берингс България“ ЕАД – гр. Карлово  участваха в залесяването на 4000 фиданки от полски бряст, летен дъб, сребролистна липа, ясен  и горскоплодни дървесни видове-дива круша и джанка  в землището на град Баня, община Карлово. В залесяването на фиданките ( проведено като попълване на редини) участваха около 100 души. Преди започване на предвидените дейности, на участниците бе проведен инструктаж за процеса по залесяване и безопасността при работа.

Доброволците, сред които присъстваха родители и техните деца, научиха, че засаждането на фиданки е само първата стъпка, като последващите усилия по отглеждането на дръвчетата са от изключително значение, за да може след години да се превърнат в истинска гора.