НачалоНовини 2024/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.02.2024 - Съставиха два акта на длъжностно лице от община Своге и на лицензиран лесовъд

Горски служители на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – София съставиха два акта на длъжностно лице от община Своге и на лицензиран лесовъд за неизвършено маркиране в две насаждения с издадени позволителни за сеч.

Нарушенията са констатирани в общинска горска територия, в землището на с. Лесков дол. В обхвата на дейност на Държавно горско стопанство – Своге проверяващите са установили, че незаконно е направен с булдозер път в държавната горска територия. Констатирано е и направата на технологична просека, неотразена в плана и на терен, в землището на с. Искрец. 

Проверките в района продължават.