НачалоНовини 2024/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.02.2024 - Само през последните четири дни на телефон 112 са получени повече от 70 сигнала за пожари в горски територии или в непосредствена близост до тях

Само през последните четири дни на телефон 112 са получени повече от 70 сигнала за пожари в горски територии или в непосредствена близост до тях. 

Благодарение на навременната и бърза реакция на служителите на горските структури и ПБЗН не е допуснато разрастването на пожарите и причиняването на големи щети.    

Поради високите температури рискът от възникване на пожари също нараства. 

В тази връзка Изпълнителна агенция по горите напомня на всички граждани да бъдат с повишено внимание и да спазват противопожарните правила в горските територии, както и в непосредствена близост до тях.

При забелязване на пожар незабавно се обадете на тел. 112, тъй като предприемането на своевременни действия по потушаването му значително намалява размера на причинените щети.