НачалоНовини 2023/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.12.2023 - Утвърдени са образците по Наредба №8 за сечите в горите

На интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите, в раздел Документи, Стопанисване на горите (http://iag.bg/docs/lang/1/cat/10/index) е публикувана Заповед №1126 от 07.12.2023 г. на Изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на Сортиментна ведомост, Карнет-опис, Технологичен план и План-извлечение. 

Образците са изготвени във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 8 за сечите в горите (ДВ бр. 91 от 31.10.2023 г.) и влизат в сила от 07.12.2023 г. -   датата на издаване на Заповед №1126/07.12.2023 г. на Изпълнителния директор на ИАГ. Образците, издадени до датата на влизане в сила на Заповедта, остават валидни.