НачалоНовини 2023/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.12.2023 - Ново приложение в електронната система на ИАГ подобрява контрола в лова

Приложението има за цел да осъвремени процесите за издаване на индивидуално разрешително и отчитане на лова и да ги приведе в съответствие към европейските и световните стандарти и тенденции.

Система за електронно издаване на индивидуално разрешително за лов, гарантираща по-добра отчетност и прозрачност става част от цялостната система за контрол на Изпълнителна агенция по горите. 

Продуктът е оперативно разработен от Северноцентрално държавно предприятие и финансиран от шестте държавни предприятия. Разработката се тества пилотно от началото на м. май тази година на територията на Северноцентрално държавно предприятие като днес беше официално преотстъпен на контролния орган - Изпълнителна агенция по горите. 

„Електронизацията е неизбежен процес и това е една малка стъпка, която със сигурност ще улесни узаконяването и отчета на един ловен излет. По време на тестовия период са изпитани всички функции на системата и ще се извършат допълнения и промени, навсякъде където е установена такава необходимост“, каза инж. Иван Недков, директор на Северноцентрално държавно предприятие при подписването на документа. От своя страна инж. Стоян Тошев благодари за подкрепата и изрази надежда, че системата ще допринесе за създаването на една по-добра ловна култура и ще улесни съвместната работа на горските структури в намаляване на бракониерските прояви и спазване на ловното законодателство.

Системата е разработена като мобилно приложение, обхващащо всички необходими действия за издаване на индивидуално разрешително за лов като към момента остава и вариантът за издаване на разрешително на хартиен носител. 

Приложението има за цел да осъвремени процесите за издаване на индивидуално разрешително и отчитане на лова и да ги приведе в съответствие към европейските и световните стандарти и тенденции.

Нововъведенията ще влязат в сила след предприемането на действия по промяна на нормативната уредба.