НачалоНовини 2023/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

25.09.2023 - Успешна учебна година на всички преподаватели и студенти!

На тържествена церемония в Аулата на Лесотехническия университет беше открита новата 2023/2024 академична година. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев поздрави преподавателите и студентите, като подчерта, че този ден е изключително вълнуващ, изпълнен е с много очаквания, амбиции и емоции. В приветствието си инж. Тошев изтъкна: „С гордост можем да кажем, че авторитетът на Университета, който е едно от водещите висши учебни заведения в страната, се дължи на високо еродираните преподаватели, които дават всичко от себе си за личностното израстване и успешната професионалната реализация младите хора, избрали да се обучават тук.“ 

В обръщението си към първокурсниците и студентите от Факултет „Горско стопанство“ инж. Тошев изрази увереността си, че бъдещите инженери-лесовъди с желание и упорит труд ще усвояват знания и ще бъдат утрешните квалифицирани специалисти, работещи в горската система. „Имате нашата подкрепа при реализирането на творческите си проекти и професионални идеи. Бъдете креативни и следвайте мечтите си!“, каза инж. Тошев и пожела успех на всички преподаватели и студенти през новата академична година.