НачалоНовини 2023/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.09.2023 - Над 5 000 дка култури от черен бор бяха третирани срещу борова процесионка

Над 5 000 дка култури от черен бор бяха третирани срещу борова процесионка в землищата на софийското село Опицвет и гр. Сливница, петричкото село Гега, сатовченските села Слащен и Вълкосел, гърменските села Долно Дряново, Крушево, Дъбница и Марчево. Мероприятието е включено в лесопатологична прогноза на Лесозащитна станция - София за 2023 г. за територията на Държавно горско стопанство Сливница, Петрич и Гърмен, както и за Държавно ловно стопанство – Дикчан.
Авиобиологичната борба се проведе в периода 19-21-ви септември срещу гъсеници в млада възраст, когато все още обезлистването е слабо. Ефектът от третирането с препарата ще бъде отчетен от експертите на Лесозащитна станция - София след две седмици.
Третирането е съобразено с атмосферните и метеорологични условия и се извършва след контролно лесопатологично обследване, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията, Закона за горите, Закона за пчеларството, Закона за гражданското въздухоплаване и техните поднормативни актове. Използвaт се щадящи природата продукти, които не допускат загуба на биоразнообразие.
Припомняме, че боровата процесионка е доста разпространен насекомен вредител за иглолистните култури. Нанася повреди като причинява обезлистване на дърветата и забавя растежа им, но не ги унищожава. Белите пашкули, наблюдавани по върховете на боровете през зимния сезон, както и гъсениците, които живеят в тях могат да бъдат опасни за хората, предупреждават експертите. Те са покрити със силно алергизиращи парливи космици, поради което е добре да не се пипат с голи ръце, защото могат да предизвикат обрив.

Отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“