НачалоНовини 2023/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.09.2023 - 4000 ловци ще бъдат обучени за борба с Африканската чума по свинете

Продължават обученията на ловците за борба със заболяването Африканска чума по свинете. Експерти от Изпълнителна агенция по горите и Българска агенция по безопасност на храните за пета поредна година провеждат обучения на ловци от  сдружения и дружини в страната. Предвидено е до откриването на груповия лов на дива свиня през 2023 г. те да се извършат в 16-те регионални дирекции по горите като бъдат обучени около 4 000 човека.  Обучените вече лица ще предадат знанията си на други членове от сдруженията и дружините, като целта е всички ловци да бъдат подробно запознати със симптомите на заболяването, реакцията и действията, които трябва да се предприемат при откриване на труп на дива свиня, с мерките за борба с АЧС и за биосигурност по време на ловните излети, как да се извърши първичната обработка на отстрелян дивеч, взимането и изпращане на проби от отстреляните диви свине за лабораторно изследване и диагностика.
Обученията са в изпълнение на Европейската стратегия за справяне със заболяването АЧС и утвърдения от Министерският съвет План за предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България за периода 2021 – 2023 г. Те започнаха от 2019 г. и до края на 2022 г. са обучени общо 16645 ловци, като през 2019 г. те са 4345 бр., през 2020 г. – 4516 бр., 2021 г. – 3855 бр. и 2022 г. – 3929 бр.
При пролетната таксация на дивеча, резултатите сочат, че популацията на дивата свиня постепенно се възстановява, след драстичното й намаляване в годините на масово разпространение на болестта Африканска чума по свинете. През тази година всички проби от отстреляни диви свине в страната, представени за изследване в БАБХ, показват наличие на антитела.
Призовават се ловците, при извършване на обход в ловните територии, да се наблюдава, освен за трупове на диви свине и за мъртви птици. При откриването на такива птици те трябва да се предават за изследване в ОДБХ. Това се налага поради заболяването Инфлуенца по птиците (птичи грип), установено и все по-често срещащо се в Западна Европа. Чрез сезонните си миграции болните диви птици разпространяват болестта в държавите и континентите през които прелитат. Птичият грип е заболяване, което се причинява от вируси, а вирусните инфекции са изключително опасни и предизвикват болести по хората и по много видове животни.