НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.03.2023 - Служители от Изпълнителна агенция по горите затвориха склад за преработка и търговия с дървесина в Самоковско

Служители от Изпълнителна агенция по горите спряха дейността на склад за преработка и търговия с дървесина в село Белчин, Самоковско. При извършване на рутинна проверка на 17.03.2023 г. се установява, че в склада е постъпвала и дървесина, добита по издадено разрешително за сеч извън горски територии. Превозните билети за дървесината са регистрирани в електронния дневник на склада, но реално там тя не е постъпила. Служителите на ИАГ проверяват щателно камерите на входовете и изходите на обекта и електронния дневник. Установява се, че данните от камерите не се съхраняват, както и че липсват оригиналите на част от превозните билети, регистрирани в дневника. За констатираното неизпълнение на разпоредбите на нормативната уредба, дейността на обекта е спряна за три дни.
Горските инспектори ревизират и GPS устройствата за позициониране и проследяване на движението на моторните превозни средства, с които е транспортирана дървесина от склада. Те констатират, че са издавани превозни билети за моторно превозно средство, което не е било в обекта. Камионът е спрян за проверка, като шофьорът е представил на  проверяващите превозен билет от склада, а не от насаждението, където в действителност е бил натоварен. Дървесината и превозното средство са задържани.  
По случая са съставени два акта за установени нарушения по Закона за горите. Образувано е досъдебно производство. Със заповед на РДГ-София от 23 март на дружеството е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на дейността на фирмата за двадесет дни.
Действията  на контролните органи по случая продължават, както и проверките за спазване на горското и ловното законодателство.

Отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“