НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.03.2023 - Започнаха дискусиите за въвеждането на електронно разрешително за лов. Работната среща е част от програмата на втория ден на изложението "Природа, лов, риболов"

Целта на срещата е, ловните експерти от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, ловните сдружения и експерти от ИАГ да се запознаят нагледно с разработеното приложение. Организаторите от Агенцията по горите демонстрираха работата на различните ползвателите на приложението - ловци, длъжностни лица от сдружения, стопанства и контролиращи органи.
Участниците в събитието имаха възможност да зададат своите въпроси и да направят предложения за подобряването на работата с приложението при по-нататъшната му разработка.
И ловци и контролни органи са единодушни за необходимостта и ползата от въвеждането му.
Нововъведението ще подобри процеса по заявяване на индивидуалното разрешително за лов, неговото одобряване или отхвърляне, отчета и контрола в реално време.