НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.03.2023 - Концепцията за развитие на ловното стопанство беше обсъдена на кръгла маса на Международното изложението „Природа, лов, риболов“

Концепцията за развитие на ловното стопанство, създадена от авторски колектив на Лесотехническия университет бе обсъдена на кръгла маса по време на първия ден на откритото днес изложение „Природа, лов, риболов“.

Дискусията беше открита от инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ, по чиято инициатива се организира форума. „Целта на срещата е да покажем нещата, каквито са до момента. Ако има въпроси се поставят и да се представят всички гледни точки“, подчерта Тошев при откриването на срещата.

Работната среща протече при изключителен интерес от страна на представителите на ловно-рибарски сдружения и ловни експерти. Отворени въпроси оставят взаимоотношенията между земеделски стопани и ловци.

По мнение на експертите, от полза и за двете страни трябва да бъде наличието на дивеч.
Дискусията заостри вниманието върху работата на ловците с обществеността, като беше изразено мнение, че ловното стопанство трябва да бъде отворено и съобразено с обществения интерес.

Експертите коментираха необходимостта от промяна в законодателството, засягащо основни ловностопански мероприятия, например таксацията.

Част от поставените въпроси могат да бъдат решени чрез обучения и прилагане на европейски опит и добрите практики, които са познати на специалистите.
Концепцията продължава да бъде отворена за дискусия, защото е важно да се уеднакви посоката, в която да се върви занапред в българското ловно стопанство.