НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.03.2023 - Откриха експозиция на горското дело в България

Експонатите бяха представени в Международния ден на горите пред лесовъди, представители на горската наука, ученици и преподаватели от професионалните горски гимназии. 

Историята на българското лесовъдство има свой дом, който се намира в двора на Учебно-опитно горско стопанство – м. Юндола. Тук е събрана постоянна експозиция, която днес за първи път беше представена пред лесовъди от страната. „Преди няколко години, първият горски дом, построен в началото на миналия век, беше реновиран и преустроен. Благодарение на ентусиазма, желанието и усилията на горската колегия, днес имаме възможност да разгледаме цяла изложба на горското дело в България“, каза проф. д-р Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите при откриването на експозицията. 

Духът на миналото носи кабинетът на лесничея, запазен в автентичния си вид от 1911 г. В него посетителите могат да видят писалището и пушката на лесничея, уникални карти на горски територии. В музейните помещения са разположени експонати, свързани с историята и развитието на горското дело – униформи, инструменти, стара горска техника. Лесничейският дом пази документи от развитието на горското ведомство, лесовъдското образование и наука. 

Откриването на горската експозиция беше предшествано от посещение на Европейската гора, създадена от европейски лесовъди през 2006 година. „Доброто й състояние е символичен пример за приноса на българското лесовъдство в европейската лесовъдска история“, подчерта д-р инж. Ани Петракиева, вицепрезидент на Съюза на европейските лесовъди, в приветствието си по случай Международния ден на горите. 

Гости на събитието бяха инж. Валентин Чамбов, зам-министър на земеделието, инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ, директори от Изпълнителна агенция по горите, ръководството на Лесотехническия университет, директори на горски предприятия, регионални дирекции по горите, ученици и преподаватели от професионалните гимназии по горско стопанство.