НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.03.2023 - Консултативен съвет към ДПП Шуменско плато ще подпомага дейността на парка

Към Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ беше създаден Консултативен съвет. Съветът представлява съвещателен орган по въпросите, свързани с управлението и развитието на парка и в него се включват представители на местната власт, неправителствени организации и институции.

„Убеден съм, че  Консултативният съвет ще подпомогне преките ни дейности, свързани с туризма, поддържането на инфраструктурата и образователните инициативи“, заяви директорът на ПП „Шуменско плато“ инж. Красимир Христов. 

В първото заседание участваха представители на Община Шумен, Областна управа, СИДП, РДГ, ДГС Шумен,  ДГС Преслав, Шуменския университет „Еп.Константин Преславски“, Ловно-рибарското сдружение „Сокол“, РИОСВ Шумен и скаутските клубове в града и експерти. Разгледан и приет беше Правилник за дейността на съвета, според който заседания се провеждат най-малко веднъж годишно, като в тях могат да участват и граждани. Чрез съгласуване в Консултативният съвет могат да се организират различни съвместни инициативи.

Присъстващите предложиха да бъдат включени и представители на бизнеса, като подчертаха, че най-важната задача е опазването на природното богатство на Шумен. 

Всички документи, сързани с работата и решенията на Съвета ще бъдат достъпни за гражданите и ще публикувани на сайта на ПП „Шуменско плато“.