Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 07.05.2024

Длъжност: Конкурс за длъжността “младши експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “младши експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция „Горско стопанство“ в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – „проф. бакалавър по…;

- Ранг - V младши;

- професионален опит- не се изисква. 

Материали