Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 25.04.2024

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел „Правни дейности“, дирекция “Правно – административни дейности” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “главен юрисконсулт” в отдел „Правни дейности“, дирекция „Правно – административни дейности“ в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – магистър;

- Ранг - IІІ младши;

- професионален опит- 3 години. 

Материали