Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 15.01.2024

Длъжност: Конкурс за длъжността “стажант – одитор – изнесен офис Бургас” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “стажант - одитор” в звено „Вътрешен одит“ в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- Ранг - V младши;

- професионален опит - не се изисква. 

Материали