ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 08.05.2023

Длъжност: КОНКУРС за длъжността Старши експерт „Екологично образование и туризъм“в ДПП "Витоша"
Звено: ДПП Витоша

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- Степен на завършено образование - висше;

- Минимална образователна степен - бакалавър;

- Минимален професионален опит - 1 годинa в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг.

Материали