НачалоНовини - 2024/02

ДПП Витоша | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

22.02.2024 Експерти на ИАГ ще вземат участие в работни срещи на консорциума, изпълняващ проект CEE2ACT на 27 и 28 февруари във Варшава, Полша
Експертите от ИАГ д-р инж. Нестор Домусчиев – CEE2ACT експерт „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“ и инж. Катерина Кутина – CEE2ACT експерт „Биоикономика“ ще вземат участие в работни срещи с представители на всички проектни партньори в CEE2ACT в периода 27.02.–28.02.2024 г. в гр. Варшава, Република Полша. В дневния ред са включени представяне и обсъждане на напредъка на дейностите по седемте работни пакети по проектa на 28.02.2024 г. и участие в събитие на полския национален CEE2ACT хъб по биоикономика на 27.02.2024 г.