Начало

ДПП Витоша

Местонахождение
Природен парк ”Витоша” съвпада с природно-географската единица Витоша планина, намираща се южно от столицата на Р България – София.
Географско положение
Витоша планина е разположена в западната част на Централна България и е елемент от подобластта Витошко Средногорие, в която се редуват планините Завалска, Вискяр, Люлин, Витоша и Плана. Овалните масивни очертания на Витошко-Планския район се простират в посока от северозапад към югоизток между Владайската седловина и долината на р. Владайска на запад и долината на р. Искър на изток. Куполообразният масив на Витоша планина доминира над околните котловинни полета.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995