НачалоНовини - 2020/9

ДПП Витоша | Новини

29.09.2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ /ПО РЕДА НА ЧЛ. 236а ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ/
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 235 ОТ ЗГ ЗА ПЕРИОДА 13.10.2020 г. – 28.10.2020 г.
предишна страница 1 | 2 | 3 следваща страница