НачалоНовини - 2020/7

ДПП Витоша | Новини

25.07.2020 Установен е незаконен добив на 125 кубика дървесина
Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - Ловеч установиха незаконна сеч на 96 дървета от цер и благун. Нарушението е извършено в два частни имота, горски територии, в землището на село Лисец, община Ловеч. Размерът на добитата дървесина възлиза на общо 125 кубични метра. В момента на констатиране на нарушението, 105 кубика от нея вече са били извозени.
24.07.2020 3703 са успешно издържалите изпитите за придобиване право на лов
4065 бяха кандидат-ловците, явили се на изпити за придобиване право на лов тази година. От тях успешно издържалите са 3703. Всички те са завършили курс на обучение и практическа подготовка. За 2020 г. 82 ловни сдружения проведоха подготвителни курсове, като тази година, поради епидемичната обстановка в страната, обучението беше дистанционно.
24.07.2020 Експерти от ИАГ проверяват готовността за борба с горски пожари
Експерти от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, съвместно с представители на Пожарна безопасност и защита на населението извършват инспекции в цялата страна за изпълнението на превантивните дейности и готовността на държавните горски и ловни стопанства за реакция при възникване на пожари в горските територии. Проверяват се изпълнението на предвидените в противопожарните планове мерки, почистването и изграждането на минерализовани ивици и лесокултурни прегради, наличността на облекла и предпазни средства, средствата и специализираните автомобили, които ще се използват при гасене. Дават се предписания за своевременното отстраняване на допуснати пропуски.
предишна страница 1 | 2 следваща страница