НачалоНовини 2021/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.12.2021 - БЮЛЕТИН - от 29 ноември до 05 декември 2021 г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 29 НОЕМВРИ – 5 ДЕКЕМВРИ  2021 Г.

За периода от 29 ноември до 05 декември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 5 406 проверки. 

Проверени са 387 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 409 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  1 722 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1 807 ловци, 102 риболовци и 979 физически лица. 

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 47 констативни протоколи и 104 акта за установени административни нарушения, от които 103 по Закона за горите и един акт по Закона за лова и опазване на дивеча.

Задържани са 34,15 пространствени кубически метра дърва за огрев, 8 моторни превозни средства, 2 моторни триона и други.

От екипи на РДГ са проверени 26 моторни превозни средства, превозващи общо 243 куб. м. дървесина с направление извън границите на страната, от които 71 куб. м. фасонирана дървесина, 24 куб. м. обла строителна дървесина, 12 куб. м. технологична дървесина и 136 куб. м. дърва за огрев.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство “ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, София и Шумен. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Говежда“, ТП „Държавно горско стопанство Видин“, ТП „Държавно горско стопанство Чипровци“ и ТП „Държавно горско стопанство Миджур“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“, ТП „Държавно горско стопанство София“ и  ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян - ТП „Държавно горско стопанство Селище“ и ТП „Държавно ловно стопанство Чепино“, на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово - ТП „Държавно горско стопанство Севлиево“ и на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен - ТП „Държавно ловно стопанство Омуртаг“.

Извършени са общо 92 проверки, в това число на 12 обекта за добив на дървесина, 6 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 51 превозни средства, 10 ловци и 13 физически лица. Съставени са 5 акта по Закона за горите, 8 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Благоевград,  РДГ-Велико Търново и РДГ-Шумен. Задържани са 12,5 пр. куб. м дърва за огрев и едно моторно превозно средство.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност