НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.09.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 6 ДО 12 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 6 - 12 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

За периода от 6-ти до 12-ти септември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 457 проверки. 

Проверени са 422 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 601 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1738 превозни средства, транспортиращи дървесина, 191 риболовци, 517 ловци и 988 физически лица. 

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 65 констативни протокола и 128 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. 

Задържани са 101,30 пр. куб. м. дърва за огрев, 6 бр. моторни превозни средства, 5 каруци, 2 моторни триона, 1 бр. оръжие, 3 бр. боеприпаси и 1 бр. дребен дивеч.

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Сливен задържаха и иззеха 41 пр. куб. м незаконно добита дървесина при проведена акция в с. Завой на територията на община Тунджа, област Ямбол. Проверката е извършена съвместно със служители на МВР Ямбол и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен. Проверени са над 60 домакинства, съставени са 20 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите. Образувани са две досъдебни производства.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ.  Проверки по Закона за горите и Закона за лова опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Благоевград, Велико Търново, Смолян и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Мездра“ и ТП „Държавно горско стопанство Монтана“, на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово – ТП „Държавно горско стопанство Габрово“ и ТП „Държавно горско стопанство Плачковци“, на  Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“, ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“, ТП „Държавно горско стопанство Кюстендил“ и ТП „Държавно горско стопанство Сандански“. Извършени са общо 54 проверки, в това число на 10 обекта за добив на дървесина, 4 обекта по чл. 206 от ЗГ, 32 превозни средства и 8 физически лица. Съставени са три акта по Закона за горите и 9 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Благоевград и РДГ Велико Търново. Задържани са едно моторно превозно средство и 5,0 пр. куб. м дърва за огрев.

От началото на годината в горски територии са възникнали 303 пожара, на площ от 24191 дка, от които 3819 дка са засегнати от върхови пожари. 

През изминалата седмица експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изнесоха беседи в музеите на мечката и совите, на 25 деца от Гьоте институт, както и  за биологичното разнообразие в парка и водачество по образователен маршрут в м. Дендрариума. Проведе се доброволческа акция по  възстановяването на коловата маркировка по маршрута х. Кумата – Черни връх.

Освежаване и почистване на кътове за отдих, ремонт и подмяна на елементи по декоративна дървена ограда се извършиха на територията на Природен парк „Златни пясъци“. 

През отчетния период е подписан дарителски договор между Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ и Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград за подсигуряване на средства за издаване на Определител на лечебните растения на територията на парка и книжка за най-малките посетители на „Рилски манастир“.

Служителите на Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ извършиха мониторинг на птиците в парка и за втора поредна година есенно опръстеняване на птиците. След сигнал на граждани бе дадена първа помощ на мишелов и експедиран в Спасителен център за диви птици в Стара Загора.

Преход до „Учителски колони“ и м. „Тезеро“ организираха и проведоха експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан с участието на 17 туристи. Служители от дирекцията участваха в обучение „Алтернативният туризъм – шанс за планинските райони“. 

Освежаване на туристическата маркировка, поставяне на стрелки за посока по туристически маршрути в парка, прочистване от храсти на два туристически маршрута, поставяне на забранителни табелки за палене на огън и за хвърляне на отпадъци по билото на планината извършиха през отчетния период служителите на Дирекция на Природен парк „Беласица“. 

Приключи дейността по  аклиматизиране и адаптиране на предоставените на ДПП „Българка“ осем сови. Птиците вече са освободени от волиерата в естествената им среда. Експертите започнаха обход и работа по одобрен проект на "ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ГАБРОВО" за преиздаване на туристическата карта на ДПП "Българка".

През изминалата седмица служителите в Горска семеконтролна станция - Пловдив дадоха методически указания на работниците, извършващи дейностите на терен, по формиране на короните на дърветата в  Генеративните семепроизводствени градини  от бял бор на територията на ТП „Държавно горско стопанство Борово“ и ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“.

Контролни лесопатологични обследвания на терена и издаване на предписание за прилагане на ПРЗ чрез въздушно пръскане за установяване на развитието на боровата процесионка в региона на РДГ – Стара Загора върху площ от 5500 дка извършиха служителите на Лесозащитна станция - Пловдив. Установено е масово люпене на вредителя и е предвидено в периода 20-30 септември провеждане на въздушно пръскане с препарати с активно вещество - Bacilus tуrngensis. С това третиране ще се изпълнят предвидените в Прогнозата дейности.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност