НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.09.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 30 АВГУСТ ДО 05 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30 АВГУСТ ДО 5 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

За периода от 30 август до 5 септември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 141 проверки. 

Проверени са 347 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 474обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1673 превозни средства, транспортиращи дървесина, 240 риболовци, 580 ловци и 827 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 33 констативни протокола и 103 акта за установени нарушения, от които 98 акта по Закона за горите и 5 акта по Закона за лова и опазване на дивеча. 

Задържани са 0,15 кубически метра обла строителна дървесина, 113,30 пространствени  кубически метра дърва за огрев, три моторни превозни средства, 4 коня, 5 каруци, три моторни триона, едно оръжие и 4 броя боеприпаси.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите (РДГ) Берковица, Благоевград, Сливен и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Видин“ и ТП „Държавно горско стопанство  Монтана“, на Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“, ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“ и ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“, на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен -  ТП „Държавно горско стопанство Сливен“ и  ТП „Държавно горско стопанство Стара река“. Извършени са общо 91 проверки, в това число на 12 обекта за добив на дървесина, 4 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 65 превозни средства и 10 физически лица. Съставени са 8 акта по Закона за горите и 11 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Берковица, РДГ-Благоевград и РДГ-София. Задържани са едно моторно превозно средство и 2.6 пространствени кубически метра дърва за огрев.

От началото на годината в горски територии са възникнали 289 пожара, на площ от 22 988 дка, от които 3 453 дка са засегнати от върхови пожари.

През изминалата седмица в Дендрариума на Природен парк „Сините камъни“ се извърши окосяване на 6 дка тревна растителност. Експертите от парка представиха презентация  за лешоядите и проведоха интерактивни игри с ученици съвместно с представители на НПО „Зелени Балкани“. Събитието беше посветено на Международният ден на лешоядите.

Служителите от Природен парк „Беласица“ поставиха стрелки за посока по туристически маршрут от село Беласица до местността „Чуката“, забранителни табелки за палене на огън и за хвърляне на отпадъци по туристически маршрути от село Ключ до село Яворница и от село Скрът до местността „Щаба“. 

Служителите от Природен парк „Странджа” почистиха местата за отдих и заслони в най-посещаваните места в парка. 

Започна почистването на Симеоновските езера в Природен парк „Витоша“, като своевременно са преместени наличните риби. Продължава работата по боядисването и възстановяването на маркировката на коловете по маршрута хижа „Кумата“ – Черни връх. До момента са боядисани 80 стълба, а 25 са почистени и подготвени за пребоядисване.

Горските инспектори от Природен парк „Рилски манастир“ са почистили горските кътове, разрушили са нерегламентирани огнища за палене на огън и са информирали посетителите на парка как трябва да бъдат спазвани противопожарните правила. Проверено е и състоянието на мостовете в местността Тиха Рила и са набелязани мерки за тяхното ремонтиране.

В Природен парк „Златни пясъци“  бяха окосени 3 дка поляни по Плана за управление в местността Калето и около „Вековния чинар“. Започна подготовка и организация за есенно почистване на парка в рамките на доброволчески акции и за предстоящото през следващата година спортно мероприятие „Зелен маратон“. 

Експерти от Природен парк „Врачански Балкан“ посетиха Народно читалище „Фар“, село Паволче и проведоха еко-образователни игри с ученици. Отбелязан беше и Международния ден на лешоядите с организирано наблюдение в района на село Долно Озирово.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност