НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.09.2021 - Отлагане на заседанието на Консултативната работна група за 14 септември 2021 г. (вторник), от 10:00 часа

В изпълнение на заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед № ЗАП-733/25.08.2021 г. на ИАГ и в изпълнение на чл. 8, ал. 1 от Правилника за работа на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите, Ви уведомявам, че отлагам заседанието на Консултативната работна група за 14 септември 2021 г. (вторник), от 10:00 часа, в заседателната зала на Изпълнителна агенция по горите, намираща се на ул. „Антим I“ № 17, етаж 3.

С оглед изискванията на чл. 8, ал. 2 от Правилника за работа на Консултативна работна група към Изпълнителна агенция по горите, Ви уведомявам, че заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.    Обсъждане на предложения за подобряване на контролната дейност на Изпълнителна агенция по горите
2.    Други

Уважаеми дами и господа,
С оглед възможността, регламентирана в чл. 8, ал. 3 от Правилника за работа на Консултативна работна група към Изпълнителна агенция по горите, а именно „членовете на Консултативната работна група предлагат въпроси за включване в дневния ред по всяко време между две заседания, но не по-късно от два дни преди датата на заседанието.“, очакваме Вашите предложения за въпроси за включване в дневния ред на: annasstassia@iag.bg

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност