НачалоНовини 2021/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.08.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 23 ДО 29 АВГУСТ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 23 ДО 29 АВГУСТ 2021 Г.

За периода от 23 до 29 август 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 596 проверки.

Проверени са 441 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 660 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1 814 превозни средства, транспортиращи дървесина, 255 риболовци, 527 ловци и 899 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 43 констативни протокола и 94 акта за установени нарушения по Закона за горите. Задържани са 1 пл. куб. м. обла строителна дървесина, 40,80 пр. куб. м. дърва за огрев, 6 бр. моторни превозни средства, 5 моторни триона, 2 боеприпаса и 2 бр. едър дивеч.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство" на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Кърджали, Ловеч и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Берковица", ТП „Държавно горско стопанство Враца", ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен и ТП „Държавно горско стопанство Мездра", на  Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин" и ТП „Държавно горско стопанство София", на Ююноцентрално държавно предприятие гр. Смолян – ТП „Държавно горско стопанство Кирково". Извършени са общо 55 проверки, в това число на 8 обекта за добив на дървесина, 6 обекта по чл. 206 от ЗГ, 33 превозни средства и 8 физически лица. Съставени са 9 акта по Закона за горите и 6 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ - Кърджали и РДГ - Ловеч. Задържани са едно моторно превозно средство, един моторен трион и 5 пр. куб. м дърва за огрев.

От началото на годината в горски територии са възникнали 280 пожара, на площ от 21762 дка, от които 3241 дка са засегнати от върхови пожари.

През изминалата седмица на територията на Природен парк „Сините камъни" бяха ремонтирани маси и пейки на Твоята чешма, Алеята на Здравето, до мостче на Долна лифтова станция. Ремонтирана бе и дървената конструкция на моста. Поставени са табели на Твоята чешма и за Хайдушката пътека. Служителите на дирекцията са посрещали туристи в двата посетителски центъра на парка.

Служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица" възстановиха дървен мост, разположен по туристически маршрут от хижа Беласица до Лешнишки водопад. Довършена е маркировката по тематичен туристически маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица". Поставени са стрелки за посока по тематичен туристически маршрут „Кълвачите-пазители на горите" и забранителни табелки за палене на огън и за хвърляне на отпадъци по туристически маршрути от град Петрич до местността „Папреница", както и от село Беласица до местността „Христинкина чешма".

В Природен парк „Златни пясъци" се извърши косене, почистване на растителността в повърхностните води на Малко водно огледало и Голямо водно огледало, съгласно дейност по проект. Направени са проверки за спазване противопожарните изисквания в горите. Открито е едно нерегламентирано огнище в Малка орхидеена поляна, което е разрушено. Поставени са четири ремонтирани указателни табели по Син маршрут. 12 чуждестранни туристи бяха посрещнати от служителите на ДПП „Златни пясъци".

През изминалата седмица служителите от ДПП „Странджа" извършиха почистване на треви около сградата в разсадник „Качул" и инвентаризация на целия инвентар. Взеха участие в празниците на град М. Търново на 27 и 28.08, като проведоха игри по методите на Горската педагогика с деца от различни възрастови групи.

Косене и поддръжка на генеративната банка, както и текущ ремонт на волиерата в с. Поток извършиха служителите на ДПП „Българка". От Спасителния център са получени 8 сови, като за тях се полагат грижи във волиерата за аклиматизирането им.

През изтеклата седмица служителите на ДПП „Рилски манастир" почистиха горските кътове от отпадъци. Извършен е мониторинг на лечебните видове в парка.

С подкрепата на ДПП „Врачански Балкан" се проведе резидентска програма в сферата на съвременните визуални изкуства на тема „Следва продължение" в с. Очин дол от Фондация „Изкуство в действие". 12 селектирани артиста участваха арт-дейностите (ленд арт, сайт спесифик, инсталационни форми), които се проведоха на открито в района на Младежкия еко лагер. Служителите на парковата дирекция със стажант от ЛТУ извършиха посещение на туристически маршрути и взимане на тракове за нуждите на интернет сайта на парка. Ремонтирани са две чешми в землищата на с. Очин дол и с. Зверино.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност