НачалоНовини 2021/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

18.08.2021 - БЮЛЕТИН – ОТ 9 ДО 15 АВГУСТ 2021

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 9 ДО 15 АВГУСТ 2021 Г.

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ 

За периода от 9 до 15 август 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 5025 бр.  проверки. 

Проверени са 351 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 592 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  1742 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1220 ловци и риболовци, 1120 физически лица.

119 са извършените проверки в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.

През изминалата седмица са съставени общо 55 констативни протокола и 68 акта за установени нарушения по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 15,17 пл. куб. м. обла строителна дървесина, 62,70 пр. куб. м. дърва за огрев и 6 бр. моторни превозни средства.

През отчетния седмичен период работи един мобилен екип служители в дирекция „КОГТЛС“ на ИАГ. Проверки по ЗГ и ЗЛОД са извършени в района на дейност на РДГ Берковица и РДГ Велико Търново. Проверени са горски територии в обхвата на СЗДП гр. Враца – ТП „ДГС Враца“ и ТП „ДГС Мездра“, на  СЦДП гр. Габрово – ТП „ДЛС Болярка“, ТП „ДГС Плачковци“ и ТП „ДГС Севлиево“.

През първите два ловни дни са извършени общо 1126 бр. на територията на цялата страна страна, в т.ч. 184 бр. - ловни дружини, 22 бр. превозни средства, 920 бр. - ловци и други лица. 

На 14.08 е възникнал инцидент по време на лов в ПЛСР Розино. Простреляно е лице, което е откарано в болница и е без опасност за живота.

От началото на годината в горски територии са възникнали 219 пожара, опожарили 15607 декара, като 2042 дка гори са засегнати от върхови пожари. 

ЛЗС-Пловдив 

Извършени са проверки на 143 броя насаждения с площ над 13 000 дка. В лабораторията на станцията са постъпили 23 проби на борова процесионка от ДГС Момчилград и Крумовград. Анализират се също така и проби от черборови и смърчови насаждения . 

ГСС – Пловдив 

С висок процент на прихващане на фиданките (над 82%) се похвалиха служителите от ГСС – Пловдив след извършване на втора инвентаризация в новосъздадената вегетативна семепроизводствена градина от черен бор на територията на ДГС-Панагюрище.

Възникнал пожар на територията на ДЛС Кормисош е засегнал генеративна семепроизводствена  градина от черен бор. Предстой да се установи размера на нанесените щети и мерките за възстановяването й.

ДПП Сините камъни

Служители на ДПП "Сините камъни" участваха в подготвителни дейности преди освобождаването на бели щъркели в Спасителен център за дивите животни - Стара Загора.

Експертите отново спасиха белоглав мишелов, благодарение на доброто взаимодействие между дирекцията на природния парк и граждани и други институции. 

ДПП Странджа 

Извършени са проверки на бивакуващи в близост до ЗМ “Пещери и извори на река Младежка” и ЗМ “Силистар”

ДПП Златни пясъци

Група от 23 чуждестранни туристи посети информационния център на парка

ДПП Врачански Балкан  

Паркът беше домакин на 3-тото Международно състезание по делтапланеризъм Okolchitsa Open 2021.

30 представители от 10 европейски страни посетиха ПЦ "Натура" в рамките на проект  "Unlock YES - Youth Entrepreneurial Skills !".  

ДПП Българка 

Паркът взе участие със своите зелени идеи във второто издание на тревненския фестивал в градска среда Fun Навън.

Ремонтирани са информационни табла, лакирани са маси и пейки. 

ДПП Беласица - информационните табла разположени по туристически маршрут от село Камена до Камешнишки водопад; дървения мост разположен над Яворнишка река по тематичен маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“; туристическата маркировка по тематичен маршрут „Цветна приказка“; информационни табла разположени в град Петрич и между селата Камена и Яворница; ремонтирана и е пусната в експлоатация чешмата изградена по тематичен маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“

ДПП Витоша - започнаха работа по възстановяване на коловата маркировка от х. Кумата до Черни връх

ДПП Златни пясъци – ремонтиран е навесът до Св.седмочисленици, подменени са дъски на дървени перила към моста на "Малко водно огледало". Ремонт и лакиране на дървена сцена и 2 бр.пейки до посетителския център.Почистване райни около ч.Голяма бежана, ч.Й.Минков и Кальова чешма.

ДПП Врачански Балкан - почистване с доброволци на района на хижа Пършевица.

ДПП Сините камъни - Ремонт на дървената конструкция на информационно табло в м. Българка, подмяна на счупени дъски на мостчето до Долна лифтова станция; лакиране на маси и пейки

И отново десетки деца посетиха информационните центрове на природните паркове, за да направят ваканцията си по-забавна и пълноценна!

Ето с кои образователни структури работиха парковите експерти през изминалата седмица:

ДПП Странджа - зелено училище в село Заберново; 

ДПП Сините камъни - лятна частна занималня "Маркес"

ДПП Врачански Балкан - ДГ "Единство, творчество и красота"

ДПП Витоша - беседа в музея на мечката пред 10 деца от образователен център Медеа

ДПП Шуменско плато – горските педагози от Парка, СИДП и ДГС Нови пазар проведоха уроци с около 80 деца в детските градини на гр. Нови пазар.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност