НачалоНовини 2018/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.10.2018 - РЕШЕНИЕ 8 от 05.10.2018 г. на РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост
 
Документи