ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 28.12.2017

Длъжност: Главен Експерт "Връзки с обществеността"
Звено: ДПП Витоша

Длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността ” в Дирекция на Природен парк „Витоша“ е свързана с координиране на дейностите по връзки с обществеността от името на Дирекция на Природен парк „Витоша”. Координация и организация по провеждане на образователни програми и информационни мероприятия с местното население и посетители на парка. Представяне на дейността на ДПП и ПП „Витоша“ пред средствата за масово осведомяване и обществеността. Работа по координиране издателската дейност на ДПП „Витоша“ – информационни, рекламни, научни, образователни и др. печатни и филмови материали, свързани с ПП „Витоша“.

Материали