ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 16.03.2017

Длъжност: Главен Горски Инспектор
Звено: ДПП Витоша

Служителят на длъжност „Главен горски инспектор” осъществява контрол по прилагането на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии. 

Материали