ДПП Витоша | Обява за работа

Дата на валидност: 22.12.2016

Длъжност: Главен експерт "Административни дейности и човешки ресурси"
Звено: ДПП Витоша

Главен експерт "Административни дейности и човешки ресурси"-1 щатна бройка

Материали