Начало

ДПП Витоша

Местонахождение
Природен парк ”Витоша” съвпада с природно-географската единица Витоша планина, намираща се южно от столицата на Р България – София.
Географско положение
Витоша планина е разположена в западната част на Централна България и е елемент от подобластта Витошко Средногорие, в която се редуват планините Завалска, Вискяр, Люлин, Витоша и Плана. Овалните масивни очертания на Витошко-Планския район се простират в посока от северозапад към югоизток между Владайската седловина и долината на р. Владайска на запад и долината на р. Искър на изток. Куполообразният масив на Витоша планина доминира над околните котловинни полета.


Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995