Начало

ДПП Витоша

Местонахождение
Природен парк ”Витоша” съвпада с природно-географската единица Витоша планина, намираща се южно от столицата на Р България – София.
Географско положение
Витоша планина е разположена в западната част на Централна България и е елемент от подобластта Витошко Средногорие, в която се редуват планините Завалска, Вискяр, Люлин, Витоша и Плана. Овалните масивни очертания на Витошко-Планския район се простират в посока от северозапад към югоизток между Владайската седловина и долината на р. Владайска на запад и долината на р. Искър на изток. Куполообразният масив на Витоша планина доминира над околните котловинни полета.

Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995